Jelenia Góra - informacje


78.335
mieszkańców Jeleniej Góry
36.363
mężczyzn
41.972
kobiet

9.646
w wieku przedprodukcyjnym

45.640
w wieku produkcyjnym

23.049
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

280
zawarto małżeństw

553
urodzeń

1.231
zgonów

-678
przyrost naturalny
miasto Jelenia Góra
dochody

543.051.264
wydatki

534.402.784
struktura wydatków Jeleniej Góry

387.416
0,072%
Leśnictwo

154.558
0,029%
Rolnictwo i łowiectwo

82.626.608
15,461%
Transport i łączność

38.190.880
7,146%
Administracja publiczna

85.387
0,016%
Turystyka

3.966.093
0,742%
Gospodarka mieszkaniowa

1.239.590
0,232%
Działalność usługowa

482.686
0,090%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

131.500
0,025%
Obrona narodowa

19.388.078
3,628%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

197.575
0,037%
Wymiar sprawiedliwości

4.059.977
0,760%
Obsługa długu publicznego

92.084
0,017%
Różne rozliczenia

164.237.200
30,733%
Oświata i wychowanie

1.813.460
0,339%
Ochrona zdrowia

27.677.570
5,179%
Pomoc społeczna

3.680.196
0,689%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

17.984.544
3,365%
Edukacyjna opieka wychowawcza

36.370.180
6,806%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

16.929.800
3,168%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

7.127.260
1,334%
Kultura fizyczna i sport

107.580.128
20,131%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-10-04 17:55
REKLAMA
pogoda Jelenia Góra
15.1°C
wschód słońca: 07:01
zachód słońca: 18:29
Koronawirus
dolnośląskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Jeleniej Górze

kiedy
2023-10-10 19:00
miejsce
Filharmonia Dolnośląska, Jelenia...
wstęp biletowany
kiedy
2023-10-10 20:00
miejsce
Klub Kwadrat, Jelenia Góra,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-10-14 16:00
miejsce
Filharmonia Dolnośląska, Jelenia...
wstęp biletowany
kiedy
2023-10-14 19:00
miejsce
Jeleniogórskie Centrum Kultury,...
wstęp biletowany